Østre Buktenveg 8

Areal:

Type lokale: Denne eiendommen er utleid

Fasiliteter

Østre Buktenveg 8 er i dag utleid til Bilia Personbil as